Teambuilding

 

Tijdens deze teambuildingactiviteit kruipen jullie in de huid van een wadloopgids en geven jullie op eigen kracht invulling aan de voorbereiding en uitvoering van een wadlooptocht! Een schip is zo zeewaardig als zijn bemanning, oftewel, de samenwerking bepaalt uiteindelijk of het doel wordt behaald. Met als verschil dat jullie het zonder schip moeten doen… Wat is dan dat doel?

 

Op eigen kracht navigeren naar boei PW8, waarbij jullie door maximaal 100 cm water mogen waden.

 


 

De eerste helft van de dag staat in het teken van de voorbereiding van de tocht. Jullie krijgen de theorie voorgeschoteld die jullie uiteindelijk moeten gebruiken om het doel te behalen. Wat is de link tussen de stand van de hemellichamen en de waterstand in de Waddenzee? Wat is de invloed van de wind en de luchtdruk op de waterstand? Welke wet- en regelgeving moeten jullie in acht nemen? Hoe navigeer je met zeeën van ruimte? Ook de bodemhoogte wordt letterlijk tot de bodem uitgezocht. Jullie berekenen de afstand van de tocht, de verwachte diepte van de geulen, de gemiddelde loopsnelheid en het tijdstip van laagwater, en bepalen zo uiteindelijk het moment van vertrek en tekenen de looproute uit op een kaart. Tot slot maken jullie een weeroverzicht inclusief gevoelstemperatuur, en concluderen jullie welk wadloop-outfit geschikt is.

 

Dan is daar het moment van de waarheid! Lukt het om de vergaarde kennis toe te passen in de praktijk? Gewapend met een kaart, kompas en een tijdschema gaan jullie het wad op! In plaats van dat jullie achter mij aanlopen, loop ik achter jullie aan en grijp ik slechts in zodra jullie keuzes onverantwoord zijn (want uiteraard blijf ik verantwoordelijk en zal ik af en toe in meerdere opzichten de leiding nemen/houden). Eenieder heeft een eigen cruciale rol: navigator, hoofdgids, tijdbewaker, waterdieptepeiler, communicator, etc. Lukt het jullie om tijdig, veilig en als eenheid de juiste boei te bereiken? Bij terugkomst volgt een evaluatie, waarbij jullie tocht middels een GPS-track vergeleken wordt met de beoogde tocht. Ook wordt een vertaalslag gemaakt naar jullie werksituatie. Geeft die evaluatie aanleiding tot een feestje? Duik gezamenlijk de kroeg in, maar vergeet niet dat meer mensen verdrinken in een glas dan in zee…

Wanneer

Zie voor een indicatie van mogelijke data het kopje wadlopen. 'Tijdstip van vertrek' dient dan in de middag te zijn, zodat de ochtend gereserveerd kan worden voor theorie. Eventueel kan de teambuilding over twee dagen verspreid worden, met één dag theorie en één dag praktijk. Al met al zal de workshop ongeveer 8 uur duren.

Voor wie

Voor enthousiaste en sportieve mensen. Ideaal voor creatieve teams, maar ook erg geschikt voor een vriendengroep of familie-uitje. Minimaal 4, maximaal 12 personen.

Prijzen

De prijs zal afhankelijk zijn van de groepsgrootte en zal nader bepaald worden.